Dożynki Parafialno – Gminne w Becejłach 28 sierpnia 2016

Rozpoczeły się mszą św. w kościele parafialnym. Następnie występy zespołów ludowych wystawa i konkurs wieńców dożynkowych

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

www.pogranicze.szypliszki.eu