Dożynki Parafialno – Gminne w Becejłach 28 sierpnia 2016

Rozpoczeły się mszą św. w kościele parafialnym. Następnie występy zespołów ludowych wystawa i konkurs wieńców dożynkowych

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

www.pogranicze.szypliszki.eu