Dożynki Parafialno – Gminne w Becejłach 28 sierpnia 2016

Rozpoczeły się mszą św. w kościele parafialnym. Następnie występy zespołów ludowych wystawa i konkurs wieńców dożynkowych

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

www.pogranicze.szypliszki.eu