Dożynki Parafialno – Gminne w Becejłach 28 sierpnia 2016

Rozpoczeły się mszą św. w kościele parafialnym. Następnie występy zespołów ludowych wystawa i konkurs wieńców dożynkowych

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

www.pogranicze.szypliszki.eu