Dożynki Parafialno – Gminne w Becejłach 28 sierpnia 2016

Rozpoczeły się mszą św. w kościele parafialnym. Następnie występy zespołów ludowych wystawa i konkurs wieńców dożynkowych

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

www.pogranicze.szypliszki.eu