Dożynki Parafialno – Gminne w Becejłach 28 sierpnia 2016

Rozpoczeły się mszą św. w kościele parafialnym. Następnie występy zespołów ludowych wystawa i konkurs wieńców dożynkowych

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

www.pogranicze.szypliszki.eu