XVI Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po boru chodit”
w Studziwodach

  25 lipca 2020 r.

 
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach 25 lipca 2020
              r.
XVI Podlasko-Poleskie
              Spotkania Żniwne „Oleń po boru chodit” w
              Studziwodach 25 lipca 2020 r.
XVI Podlasko-Poleskie
              Spotkania Żniwne „Oleń po boru chodit” w
              Studziwodach 25 lipca 2020 r.
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach 25 lipca 2020
              r.
XVI Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne
              „Oleń po boru chodit” w Studziwodach
XVI Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne
              „Oleń po boru chodit” w Studziwodach
XVI Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne
              „Oleń po boru chodit” w Studziwodach
XVI Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne
              „Oleń po boru chodit” w Studziwodach
XVI Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne
              „Oleń po boru chodit” w Studziwodach
XVI Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne
              „Oleń po boru chodit” w Studziwodach
XVI Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne
              „Oleń po boru chodit” w Studziwodach
XVI Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne
              „Oleń po boru chodit” w Studziwodach
XVI Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne
              „Oleń po boru chodit” w Studziwodach
XVI Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne
              „Oleń po boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI
              Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po
              boru chodit” w Studziwodach
XVI Podlasko-Poleskie
              Spotkania Żniwne „Oleń po boru chodit” w
              Studziwodach 25 lipca 2020 r.
XVI Podlasko-Poleskie
              Spotkania Żniwne „Oleń po boru chodit” w
              Studziwodach 25 lipca 2020 r.

Link do filmu
https://www.youtube.com/watch?v=2_FVQ9bArEY
(skopiuj link)
Zdjęcia: Józef Murawski i Jan Kotnarowski