54 Ogólnopolski Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym
 
29 sierpnia 2020 r.
 
Józef Luty - harmonista,otrzymuje III nagrodę w kategorii solistów instrumentalistów
54
              Ogólnopolski Festiwal Kapel i ¦piewaków
              Ludowych w Kazimierzu Dolnym 29 sierpnia
              2020 r.
54
              Ogólnopolski Festiwal Kapel i ¦piewaków
              Ludowych w Kazimierzu Dolnym 29 sierpnia
              2020 r.
54 Ogólnopolski Festiwal Kapel i
              ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 29
              sierpnia 2020 r.
54 Ogólnopolski Festiwal Kapel i
              ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 29
              sierpnia 2020 r.
54 Ogólnopolski Festiwal Kapel i
              ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 29
              sierpnia 2020 r.
54 Ogólnopolski Festiwal Kapel i
              ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 29
              sierpnia 2020 r.
54 Ogólnopolski Festiwal Kapel i
              ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 29
              sierpnia 2020 r.
54 Ogólnopolski Festiwal Kapel i
              ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 29
              sierpnia 2020 r.

Zespół „Ancyjas” z Suwałk otrzymał III miejsce.
54 Ogólnopolski Festiwal Kapel i
              ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 29
              sierpnia 2020 r.
54 Ogólnopolski Festiwal Kapel i
              ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 29
              sierpnia 2020 r.

W kategorii solistów ¶piewaków I nagrodę zdobyła Anna Andruszkiewicz, 97- letnia ¶piewaczka z Wiżajn, która jednocze¶nie otrzymała Honorow± Basztę Kazimiersk±, przyznawan± najwybitniejszym wykonawcom festiwalu.
54 Ogólnopolski Festiwal Kapel i
              ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 29
              sierpnia 2020 r.
54 Ogólnopolski Festiwal Kapel i
              ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 29
              sierpnia 2020 r.
54 Ogólnopolski Festiwal Kapel i
              ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 29
              sierpnia 2020 r.
54 Ogólnopolski Festiwal Kapel i
              ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 29
              sierpnia 2020 r.
54 Ogólnopolski
              Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych w
              Kazimierzu Dolnym 29 sierpnia 2020 r.
54 Ogólnopolski
              Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych w
              Kazimierzu Dolnym 29 sierpnia 2020 r.
Link do filmu z występu
https://www.youtube.com/watch?v=yyW7iXYFDtk
(skopiuj link)

 Protokół festiwalu