Obchody Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej na Laudzie i Żmudzi
II Festiwalu Kultury Polskiej "Złota jesień" w Poniewieżu

Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Polaków na Laudzie i Żmudzi w Kiejdanach
Festynu "Złota jesień polskiej piosenki" w Kownie
 
Litwa 9-10 listopada 2019


Obchody Święta
              Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej na
              Laudzie i Żmudzi II Festiwalu Kultury
              Polskiej "Złota jesień" w
              Poniewieżu Festynu "Złota jesień
              polskiej piosenki" w Kownie Litwa 9-10
              listopada 2019
Obchody Święta Niepodległości
              Rzeczpospolitej Polskiej na Laudzie i Żmudzi
              II Festiwalu Kultury Polskiej "Złota
              jesień" w Poniewieżu Festynu
              "Złota jesień polskiej piosenki" w
              Kownie Litwa 9-10 listopada 2019
Obchody Święta Niepodległości
              Rzeczpospolitej Polskiej na Laudzie i Żmudzi
              II Festiwalu Kultury Polskiej "Złota
              jesień" w Poniewieżu Festynu
              "Złota jesień polskiej piosenki" w
              Kownie Litwa 9-10 listopada 2019
Obchody Święta Niepodległości
              Rzeczpospolitej Polskiej na Laudzie i Żmudzi
              II Festiwalu Kultury Polskiej "Złota
              jesień" w Poniewieżu Festynu
              "Złota jesień polskiej piosenki" w
              Kownie Litwa 9-10 listopada 2019
Obchody Święta Niepodległości
              Rzeczpospolitej Polskiej na Laudzie i Żmudzi
              II Festiwalu Kultury Polskiej "Złota
              jesień" w Poniewieżu Festynu
              "Złota jesień polskiej piosenki" w
              Kownie Litwa 9-10 listopada 2019
Obchody Święta
              Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej na
              Laudzie i Żmudzi II Festiwalu Kultury
              Polskiej "Złota jesień" w
              Poniewieżu Festynu "Złota jesień
              polskiej piosenki" w Kownie Litwa 9-10
              listopada 2019
Obchody Święta Niepodległości
              Rzeczpospolitej Polskiej na Laudzie i Żmudzi
              II Festiwalu Kultury Polskiej "Złota
              jesień" w Poniewieżu Festynu
              "Złota jesień polskiej piosenki" w
              Kownie Litwa 9-10 listopada 2019
Obchody Święta Niepodległości
              Rzeczpospolitej Polskiej na Laudzie i Żmudzi
              II Festiwalu Kultury Polskiej "Złota
              jesień" w Poniewieżu Festynu
              "Złota jesień polskiej piosenki" w
              Kownie Litwa 9-10 listopada 2019
Obchody Święta Niepodległości
              Rzeczpospolitej Polskiej na Laudzie i Żmudzi
              II Festiwalu Kultury Polskiej "Złota
              jesień" w Poniewieżu Festynu
              "Złota jesień polskiej piosenki" w
              Kownie Litwa 9-10 listopada 2019

Obchody Święta Niepodległości
              Rzeczpospolitej Polskiej na Laudzie i Żmudzi
              II Festiwalu Kultury Polskiej "Złota
              jesień" w Poniewieżu Festynu
              "Złota jesień polskiej piosenki" w
              Kownie Litwa 9-10 listopada 2019
Obchody Święta Niepodległości
              Rzeczpospolitej Polskiej na Laudzie i Żmudzi
              II Festiwalu Kultury Polskiej "Złota
              jesień" w Poniewieżu Festynu
              "Złota jesień polskiej piosenki" w
              Kownie Litwa 9-10 listopada 2019
Obchody Święta Niepodległości
              Rzeczpospolitej Polskiej na Laudzie i Żmudzi
              II Festiwalu Kultury Polskiej "Złota
              jesień" w Poniewieżu Festynu
              "Złota jesień polskiej piosenki" w
              Kownie Litwa 9-10 listopada 2019
Obchody Święta Niepodległości
              Rzeczpospolitej Polskiej na Laudzie i Żmudzi
              II Festiwalu Kultury Polskiej "Złota
              jesień" w Poniewieżu Festynu
              "Złota jesień polskiej piosenki" w
              Kownie Litwa 9-10 listopada 2019
Obchody Święta
              Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej na
              Laudzie i Żmudzi II Festiwalu Kultury
              Polskiej "Złota jesień" w
              Poniewieżu Festynu "Złota jesień
              polskiej piosenki" w Kownie Litwa 9-10
              listopada 2019
Obchody Święta Niepodległości
              Rzeczpospolitej Polskiej na Laudzie i Żmudzi
              II Festiwalu Kultury Polskiej "Złota
              jesień" w Poniewieżu Festynu
              "Złota jesień polskiej piosenki" w
              Kownie Litwa 9-10 listopada 2019

zdjęcia: Dorota Skibicka