Koncert Kolęd odbył się w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli: Zespół "Pogranicze", Chór parafialny "Antonówka", Grupa Folkowa "Shamrock"
oraz gościnnie dzieci ze szkoły podstawowej nr 4 w Suwałkach.

29 grudnia 2019 rok
 Fot. Janusz Murawski

Koncert Kolęd odbył
              się w kościele parafialnym p.w. Matki
              Boskiej Częstochowskiej w Becejłach. Udział
              wzięli: Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"

Zespół "Pogranicze" z Szypliszk
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył
              się w kościele parafialnym p.w. Matki
              Boskiej Częstochowskiej w Becejłach. Udział
              wzięli: Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył
              się w kościele parafialnym p.w. Matki
              Boskiej Częstochowskiej w Becejłach. Udział
              wzięli: Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"

Chór parafialny "Antonówka"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"

Dzieci ze szkoły podstawowej nr 4 w Suwałkach
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"

Grupa folkowa "Shamrock"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył
              się w kościele parafialnym p.w. Matki
              Boskiej Częstochowskiej w Becejłach. Udział
              wzięli: Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"
Koncert Kolęd odbył się w kościele
              parafialnym p.w. Matki Boskiej
              Częstochowskiej w Becejłach. Udział wzięli:
              Zespół "Pogranicze", Chór
              parafialny "Antonówka", Grupa
              Folkowa "Shamrok"